Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument upravuje jak, na jak dlouho a za jakým účelem zpracovávám Vaše osobní údaje, a jaká práva máte v oblasti ochrany soukromí. Mé zásady se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a platnou legislativou České republiky.

Správcem osobních údajů je Štěpánka Zemanová, IČO: 67432484.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte mě kontaktovat e-mailem na [email protected].

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám veškeré osobní údaje, které mi poskytnete dobrovolně, jakož i osobní údaje, které musím zpracovávat na základě právních předpisů. Jedná se zejména o:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně IP adresa);
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo);
 • popisné (údaje o smluvním vztahu);
 • ekonomické údaje (údaje o závazcích a pohledávkách).

Za jakým účelem tyto údaje zpracovávám?

Zpracování osobních údajů probíhá za následujícím účelem na základě následujících právních titulů:

 • pro zpracování osobních údajů jste udělili souhlas:
  zpracování osobních údajů za účelem nabídky mých služeb a produktů a oznamování novinek, jestliže ještě nejste mým zákazníkem, prostřednictvím newsletteru (některé identifikační a kontaktní údaje);
 • zpracování je nezbytné pro splnění mých právních povinností:
  některé Vaše osobní údaje můžu zpracovávat za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, jste-li mým zákazníkem - zejména účetnictví a daňová evidence (některé identifikační a ekonomické údaje);
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi:
  zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb a produktů (některé identifikační, kontaktní, popisné a ekonomické údaje); a
 • zpracování je oprávněným zájmem mým nebo třetí strany, pokud nemají v daném případě přednost Vaše zájmy:
  zpracování osobních údajů za účelem oslovování a kontaktování, pokud jste nebo jste již byli mým zákazníkem - oprávněným zájmem je přímý marketing (identifikační a kontaktní údaje);
  zpracování osobních údajů za účelem vývoje a vylepšování webových stránek - oprávněným zájmem je zlepšovat přehlednost a uživatelskou přívětivost webu (některé identifikační a popisné údaje);
 • zpracovávání osobních údajů za účelem plnění závazků a vymáhání pohledávek - oprávněným zájmem je podnikání s péčí řádného hospodáře (identifikační, kontaktní, popisné a ekonomické údaje).

Po jakou dobu osobní údaje zpracovávám?

Osobní údaje zpracovávám po omezenou dobu, a to v závislosti na typu těchto údajů a účelu zpracování. Tato doba nepřesahuje dobu stanovenou platnou legislativou. V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu zpracovávám tyto osobní údaje po dobu stanovenou v takovém souhlasu (není-li stanoveno jinak, 3 roky). Jestliže zpracovávám osobní údaje za účelem plnění právních povinností, zpracovávám tyto osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy (např. účetní doklady po dobu 10 let). Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění smlouvy s Vámi zpracovávám po dobu plnění smluvního vztahu. Po jeho skončení je dále můžu zpracovávat po dobu dalších 4 let za účelem plnění závazků a vymáhání pohledávek. Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu zpracovávám po dobu 3 let od skončení posledního smluvního vztahu s Vámi).

Kdo osobní údaje zpracovává?

Štěpánka Zemanová, IČO: 67432484, jako správce osobních údajů, dále moji obchodní partneři v pozici zpracovávatelů. Jedná se o následující společnosti:

 • GeekCoders, s.r.o. IČO: 07444290
 • Google Czech Republic, s.r.o. IČO: 27604977

Kde jsou údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány na území Evropské Unie. V případě, že jsou zpracovány mimo prostor EU, jedná se o státy, které EU označila za důvěryhodné a se kterými má EU uzavřené smlouvy týkající se ochrany osobních údajů (Privacy Shield).

Používám cookies?

Na tomto webu používám cookies. Cookies, které používám, jsou ty, které nezbytně potřebuji pro fungování mých webových stránek, a dále ty, které sbírám za účelem vývoje a vylepšování těchto webových stránek. Cookies si můžete vypnout prostřednictvím Vašeho prohlížeče.

Jaká máte práva?

Legislativa Vám zaručuje různá práva v záležitostech ochrany soukromí, zejména pak právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo změnu těchto údajů, právo na výmaz a možnost podat námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se rozhodnete uplatnit kterékoli ze svých práv nebo máte otázky týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte mě prosím kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Pokud se domníváte, že při zpracování nepostupuji podle platných zákonů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Cookies

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Účel souborů cookies a doba uložení

 • XSRF-TOKEN - funkční cookie, obsahuje jednorázový token pro odeslání kontaktního formuláře a slouží jako ochrana proti XSRF útokům, platí 24 hodin
 • ucetnictvisz_session - funkční cookie, umožňuje přihlášení administrátora webu, platí 24 hodin